„Misyjny” październik w Kroczycach

Już minął wyjątkowy październik 2019 r., ale warto podzielić się na nowo radosną nowiną, że wiara naprawdę umacnia się, gdy jest przekazywana! (por. Redemptoris missio,2)

W naszym kościele parafialnym pw.  św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach codziennie gromadziliśmy się na modlitwie różańcowej w intencjach  Ojca świętego Franciszka, naszego biskupa Jana i dzieła misyjnego Kościoła. W niedzielę (XIX Dzień Papieski) gościliśmy Księdza Łukasza Zygmunta – dyrektora Misyjnego Dzieła diecezji kieleckiej, który w czasie wygłaszanych homilii otwierał nasze serca na niezmierzone horyzonty Misji, dając za przykład św. Jana Pawła II. Także w Niedzielę Misyjną dzieci naszej parafii uroczyście, w procesji, przyniosły do ołtarza dary duchowe w intencjach Misji, które po Mszy świętej zostały złożone przy okolicznościowej dekoracji.

29 października, w Szkole Podstawowej w Kroczycach, przeżywano „Dzień Misyjny”, zorganizowany z okazji ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Do tego radosnego wydarzenia uczniowie przygotowywali się na katechezach, a ze szczegółami dotyczącymi  „Dnia Misyjnego” mogli się zapoznać z plakatów, rozmieszczonych w szkole.

Zaproszonymi gośćmi były: s. Ilona karmelitanka Dzieciątka Jezus – misjonarka, która dziesięć lat pracowała w Kamerunie, oraz Panie Janina i Maria ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Wspomagającego Misje „Nazaret”.

Na czas spotkań z misjonarką korytarz na pierwszym piętrze rozbrzmiewał śpiewem piosenek misyjnych i wszyscy uczestnicy mogli „dotknąć” Afryki z jej pięknem, radościami, ale przede wszystkim z jej problemami oraz cierpieniami, dotyczącymi szczególnie dzieci i młodzieży w Kamerunie.

Uczniowie każdej klasy zostali „uroczyście posłani” przez s. Ilonę, otrzymując do wykonania zadania misyjne.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się również Kiermasz Misyjny, przygotowany przez siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich naszej parafii, Stowarzyszenie „Nazaret” i uczniów naszej szkoły, należących do grupy „Kolędników Misyjnych”.

s. Nulla i s. Anawim – karmelitanki Dzieciątka Jezus

Posted in Aktualności, Kroczyce.