Imielin Jubileusz

Dom w Imielinie jest pierwszą fundacją Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus na Ziemi Śląskiej. Został erygowany 25 czerwca 1968 r.

W dniu 14 lipca 2018 r. wspólnota imielińska karmelitanek Dzieciątka Jezus obchodziła jubileusz 50-lecia obecności Zgromadzenia w tym mieście. Uroczystości odbyły się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie. Dziękczynnej Mszy świętej przewodniczył Ksiądz biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk, współcelebrowało 9 kapłanów. Liturgię swym śpiewem ubogacił chór „Harfa” z Imielina. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyły siostry przybyłe z pobliskich placówek na czele z Matką Generalną Błażeją Stefańską i Siostrą Prowincjalną Klemensą Zając. Imiennie zostały zaproszone  wszystkie siostry pracujące w poprzednich latach oraz licznie zgromadzeni dobroczyńcy karmelu imielińskiego.

W homilii bp Wodarczyk podkreślił, że klasztor sióstr w Imielinie powstał z inicjatywy dwóch świeckich osób  oraz z ofiar życzliwych parafian. Hierarcha często odwoływał się w swojej homilii do naszych konstytucji oraz Czcigodnych Założycieli: o. Anzelma Gądka i m. Teresy Kierocińskiej. Podkreślił, że cechy, którymi charakteryzuje się każda karmelitanka Dzieciątka Jezus to  realizowanie zasadniczych rysów duchowości karmelitańskiej, ustawiczna modlitwa, umartwienie, ofiarna miłość, która przynosi dla Kościoła owoce apostolstwa, czyli udziału w misji Syna Bożego. Stwierdził, że wszystkie cele, kierunki duchowości karmelitańskiej są niezwykle wymagające, ale bardzo potrzebne dla współczesnego świata i także dla tej wspólnoty parafialnej.

Po Mszy świętej wykonano wspólną fotografię na tle głównego wejścia kościoła. Dalszą częścią naszego świętowania była agapa, podczas której goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą historię pobytu naszych sióstr w Imielinie, wykonaną wcześniej przez siostrę przełożoną Wiolenę Jaskułę i siostrę Fabię Łukjan. Narratorem prezentacji była siostra Teodora Jamróz, która przebywa, z kilkuletnią przerwą, na ziemi imielińskiej od ponad 30 lat. Tę samą prezentację po Mszy świętej przedstawiła siostra Adalberta Śmiałkowska w oratorium członkom chóru i grup parafialnych działających przy naszym kościele, którzy zostali zaproszeni na kawę i śląski kołacz. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali broszurkę o historii naszego domu, która została wydana dzięki życzliwości i pomocy pana Jana Chwiędacza burmistrza miasta. Od Naszej Matki Błażei Stefańskiej otrzymałyśmy  błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka dla naszej wspólnoty.

W ramach przygotowań do naszego jubileuszu został wydany kalendarz na rok 2018, który rozprowadzałyśmy po wszystkich mszach świętych w listopadzie w roku 2017 w liczbie okołu 700 egzemplarzy. Zarówno kalendarz jak i broszurkę o naszym pobycie na ziemi imielińskiej został opracowany przez siostrę przełożoną Wiolenę Jaskułę.