s. Fabia i dzieci pierwszokomunijne

Tradycją parafialnej wspólnoty imielińskiej jest liczne uczestnictwo dzieci przystępujących do wczesnej komunii świętej. W roku szkolnym 2017/2018 było ich 22, a w 2018/2019 już 38. Od lat katechezy odbywają się w salce katechetycznej w obrębie kościoła przy udziale rodziców raz w tygodniu. W tym roku chciałyśmy, by dzieci oprócz prawd wiary poznały również nasz dom zakonny. W tym celu zostały zaproszone razem z rodzicami w sobotnie, wrześniowe popołudnie. Siostra Fabia, katechetka, najpierw pomodliła się wraz ze zgromadzonymi dziećmi i ich rodzicami oraz wygłosiła krótką katechezę w kaplicy zakonnej, a następnie wszyscy przeszli do naszego ogrodu, gdzie rozpoczęła się część rekreacyjna spotkania. Okazało się, że większość dzieci, jak i ich rodzice, byli po raz pierwszy w karmelitańskim klasztorze i ogrodzie.