Z Imielina do Sosnowca

We wrześniu 2018 r. zorganizowałyśmy pielgrzymkę autokarową z Imielina do Muzeum Domu Macierzystego w Sosnowcu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Wzięło w niej udział ok. 40 uczestników, a wśród nich cała nasza 4-osobowa wspólnota zakonna. Pobyt rozpoczął się uczestnictwem we mszy świętej sprawowanej przez księdza proboszcza Eugeniusza Murę w kościele zakonnym w pobliżu sarkofagu Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej. Następnie zostaliśmy podzieleni przez s. Nullę Płaczek na dwie grupy, które kolejno s. Nulla oprowadziła po muzeum. Omawiając poszczególne eksponaty siostra z wielkim zapałem przybliżyła postać Matki Teresy Kierocińskiej oraz historię naszego Zgromadzenia. Ku naszej radości na jednym z archiwalnych zdjęć rozpoznałyśmy naszą siostrę Teodorę Jamróz sprzed 60 laty. Na koniec zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki wrócili do Imielina bardzo zadowoleni wyrażając wdzięczność nie tylko nam organizatorkom, ale również wpisując się licznie do sosnowieckiej Księgi Pamiątkowej. Wielu z nich powierzyło swoje osobiste intencje naszej Czcigodnej Założycielce.

Zobacz zdjęcia z muzeum…