Pustelnia

 

Nasza pustelnia powstała w odpowiedzi na pragnienie sióstr oraz wielu osób, które poszukują Boga i chcą trwać w Jego obecności. Pustelnia jest miejscem, które sprzyja wyciszeniu i modlitwie w otoczeniu pięknej przyrody.

Pustelnia ma więc charakter MODLITEWNY.

 

 

Chętne osoby mają możliwość odprawienia u nas indywidualnych rekolekcji lub dnia skupienia z towarzyszeniem Siostry.

 

 

Dlaczego Prorok Eliasz został patronem naszej pustelni?

Samotność i modlitwa nie istnieją dla samych siebie, nie istnieją obok pracy, czy w opozycji do niej, ale służą ludowi Bożemu.

Karmel obserwuje to w życiu Eliasza. (więcej o Eliaszu: 1 Księga Królewska)

Po doświadczeniu głębokiej samotności i przyjaznym przebywaniu z Bogiem posłany jest do ludzi, do miast i na dwór królewski, aby nauczał prawdy, którą odkrył w samotności.

W życiu Eliasza Karmel odnalazł dla siebie drogę łączenia tego, co wydawać się może nie do pogodzenia: przebywania na samotności i kontemplacji ze służbą ludziom.

Samotność i modlitwa karmelu mają charakter apostolski.

Mają o tyle sens, o ile są w służbie dusz ludzkich i dobra Kościoła.

Modlitwa jest źródłem prawdziwego apostolstwa, a apostolat przynagleniem do modlitwy.

Karmel widzi w Eliaszu człowieka prorockiej odwagi i płomiennej gorliwości w sprawach

Boga żywego i prawdziwego.

Prorok jest ustawicznie otwarty na Jego głos i czuły na wszystkie potrzeby ludzi.

Przebywając nieustannie w Jego obecności, daje się opanować Bożemu Duchowi i pozwala kształtować swoje życie według Jego woli.

Zarówno wówczas,  gdy stoi przed Nim i mówi do Niego w zaufaniu (modlitwa wiodąca do kontemplacji), jak również w chwilach aktywnego zaangażowania w sprawy ludzi (apostolstwo i służba). Te dwa elementy, modlitwa wiodąca do kontemplacji oraz apostolstwo i służba, na zawsze zrosły się z zakonem karmelitańskim i jego posłannictwem.

…i dlatego Eliasz.

Zapraszamy Cię do zgłębiania ducha modlitwy karmelitańskiej wraz z prorokiem Eliaszem.

Aby Twój pobyt w pustelni był owocny radzimy:

  1. Pielęgnować milczenie:
  • wyłączyć telefon,
  • pożegnać się z mediami,
  • oddać się samotności.
  1. Wejść w modlitwę:
  • Liturgię Godzin,
  • Adorację,
  • lekturę Pisma Świętego,
  • kontemplację Boga w przyrodzie.

Prosimy także o uszanowanie planu dnia sióstr i charakteru miejsca.

Inne formy pobytu rozpatrujemy indywidualnie.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 784 033 620 lub drogą mailową

karmelpuszczykowo@gmail.com.