Krótka historia naszej prowincji…

Prowincja Wrocławska powstała decyzją Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej obradującej w Balicach w dniach 23-26 kwietnia 1990 roku, obejmując następujące diecezje: Częstochowską, Katowicką, Kielecką, Gorzowską, Opolską, Wrocławską, Poznańską i Sosnowiecką.

Prowincji patronuje Przenajświętsze Oblicze Pana Jezusa, które w sposób szczególny było czczone przez naszą Matkę Założycielkę Czcigodną Sługę Bożą Matkę Teresę Kierocińską.

Do Prowincji należy 11 wspólnot zakonnych, w tym Dom Macierzysty Zgromadzenia, który znajduje się w Sosnowcu. Dom Prowincjalny znajduje się we Wrocławiu Widawie, przy ul. Zduńskiej 6 i należy do parafii pw. św. Anny.

Jako Karmelitanki Dzieciątka Jezus żyjemy kontemplacją i apostolstwem w duchu reguły karmelitańskiej. Pracujemy w apostolstwie zewnętrznym jako: katechetki, zakrystianki, wychowawczynie w świetlicach i ochronkach dla dzieci, organistki, pielęgniarki, lekarki, pracujemy też w kuriach biskupich. Siostry wyjeżdżają również na misje do krajów Afrykańskich: Burundi, Rwandy i Kamerunu.

Prowadzimy dni skupienia dla grup i indywidualnych osób.