Sosnowiec

Dom Macierzysty – pierwszy dom Zgromadzenia

ul. M. Teresy Kierocińskiej 25
41-209 Sosnowiec
tel.: (32) 299 86 73
e-mail: sosnowiec@karmelitanki.pl

Rzecznik prasowy Prowincji:
tel. 602 128 206, info@karmelitanki.pl

Klasztor w Sosnowcu jest „kolebką” Zgromadzenia. To tutaj ponad 100 lat temu rozpoczęła się niezwykła historia Karmelu Dzieciątka Jezus. Tutaj modliła się i żyła Czcigodna Sługa Boża Matka Teresa Kierocińska, zwana Matką Zagłębia.

Obecnie jest to największy dom zakonny Zgromadzenia, w którym modli się i pracuje 50 sióstr posługujących w różnych dziełach Diecezji Sosnowieckiej. Gościnę znajduje tutaj wiele wspólnot, grup formacyjnych i osób, które uznają to miejsce za oazę pośrodku miasta.


Msze Święte w zakonnym kościele Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu sprawowane są od poniedziałku do piątku o godz. 6:15, w soboty o godz. 7:00, natomiast w niedziele o godz. 8:00.


Spotkania formacyjne

Bractwo Szkaplerzne
Wspólnota Świętego Józefa
Świecki Zakon Karmelitów Bosych
Msze św. dla niesłyszących
Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus
Międzyzakonny dzień skupienia dla sióstr

Świetlica u Matki Teresy

Aktualnie działalność świetlicy jest zawieszona.

Muzeum Domu Macierzystego

Zwiedzanie Muzeum

poniedziałek i wtorek

w godz. 9.00–12.00

środa
w godz.15.00 – 18.00
(z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych)

W innym czasie po uprzednim ustaleniu wizyty.

Grupy zorganizowane należy zgłaszać telefonicznie (tel. 784 033 621)

Każdego 12-go dnia miesiąca o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię o łaskę beatyfikacji Matki Teresy Kierocińskiej. W tym dniu możliwość zwiedzenia muzeum  od 16.00-17.00.

Więcej zob. na stronie: https://teresakierocinska.pl/muzeum

Adres:
Ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25
Sosnowiec, Osiedle Piastów


Biuro misyjne

Działalność misyjną nasze siostry rozpoczęły w 1973 r.  Aktualnie podejmujemy posługę misyjną w Burundi, w Kamerunie oraz Rwandzie.

Więcej informacji na stronie:
www.misje.karmelitanki.pl