Sekretariat Misyjny

Sekretariat Misyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

www.kdzj-misje.sosnowiec.opoka.org.pl

 

ul. M. Teresy Kierocińskiej 25

41-209 Sosnowiec

tel. (032) 297 18 59

e-mail: kdzj-misje@sosnowiec.opoka.org.pl