Sekretariat Misyjny

Sekretariat Misyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

www.misje.karmelitanki.pl

ul. M. Teresy Kierocińskiej 25

41-209 Sosnowiec

tel. (032) 297 18 59

e-mail: kdzj-misje@opw.pl