Wrocław

DANE KONTAKTOWE:

ul. Zduńska 6
51-180 Wrocław
tel.: 71 325 41 59
e-mail: kdzj.wroclaw@gmail.com

Rzecznik prasowy Prowincji:
tel. 602 128 296, info@karmelitanki.pl

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. I O. we Wrocławiu
27 1240 1994 1111 0000 2496 8803

Dom zakonny we Wrocławiu – Widawie objęłyśmy 24 sierpnia 1991 r. Wcześniej mieszkały w nim Siostry Szkolne de Notre Dame. Dom ten stał się Domem Prowincjalnym, Prowincji Wrocławskiej naszego Zgromadzenia.

Obecnie wspólnotę tworzy dziewięć sióstr. Angażujemy się w pracę w parafii św. Anny, wykonując posługę zakrystianki, organistki i katechetki. Żyjemy kontemplacją i apostolstwem w duchu Karmelu. Patronuje nam św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która wskazuje – jak być na co dzień radosnym dzieckiem Bożym. Każdego dnia w modlitwie polecamy cały Kościół, a szczególnie kapłanów, naszą Ojczyznę i każdego, kto w jakikolwiek sposób potrzebuje Bożej pomocy. Przyjmujemy też intencje indywidualne, oraz przesyłane drogą elektroniczną. W każdym miesiącu jest sprawowana Eucharystia w intencji wszystkich naszych Darczyńców.

Szerzymy cześć Matki Bożej nosząc szkaplerz święty, który jest znakiem Jej szczególnej opieki oraz zobowiązaniem do naśladowania Jej cnót.Kolędowanie, 19 stycznia 2020 r. Parafia św. Anny we Wrocławiu – Widawie