Wrocław

ul. Zduńska 6
51-180 Wrocław
tel.: 71 325 41 59
e-mail: kdzj.wroclaw@gmail.com

DANE KONTAKTOWE:

Rzecznik prasowy Prowincji:
tel. 602 128 296, info@karmelitanki.pl

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. I O. we Wrocławiu
27 1240 1994 1111 0000 2496 8803

Dom zakonny we Wrocławiu – Widawie objęłyśmy 24 sierpnia 1991 r. Wcześniej mieszkały w nim Siostry Szkolne de Notre Dame. Dom ten stał się Domem Prowincjalnym, Prowincji Wrocławskiej naszego Zgromadzenia.

Obecnie wspólnotę tworzy siedem sióstr. Angażujemy się w pracę w parafii św. Anny, wykonując posługę zakrystianki, organistki i katechetki. Żyjemy kontemplacją i apostolstwem w duchu Karmelu. Patronuje nam św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która wskazuje – jak być na co dzień radosnym dzieckiem Bożym. Każdego dnia w modlitwie polecamy cały Kościół, a szczególnie kapłanów, naszą Ojczyznę i każdego, kto w jakikolwiek sposób potrzebuje Bożej pomocy. Przyjmujemy też intencje indywidualne, oraz przesyłane drogą elektroniczną. W każdym miesiącu jest sprawowana Eucharystia w intencji wszystkich naszych Darczyńców.

Szerzymy cześć Matki Bożej nosząc szkaplerz święty, który jest znakiem Jej szczególnej opieki oraz zobowiązaniem do naśladowania Jej cnót.