Kroczyce

DANE KONTAKTOWE:

ul. Zakościele 1a
42-425 Kroczyce
tel.: (034) 315 20 02
e-mail: kroczyce.kdzj@wp.pl

Pierwsze siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus do Kroczyc przyjechały 1 października 1953 r. Dom został erygowany 14 listopada 1953 r., od początku był o charakterze parafialnym. Tzn. siostry posługiwały w parafii jako katechetki, organistki i zakrystianki.

Obecnie Siostry katechizują w Kroczycach (w szkole podstawowej i przedszkolu) oraz Siamoszycach (także w szkole podstawowej i w przedszkolu). Posługa ich obejmuje nie tylko działania na terenie placówek, ale przede wszystkim ma na celu włączenie dzieci do aktywnego udziału w życiu parafii.

Bractwo Dzieciątka Jezus zostało erygowane 30 lipca 1999 r., przy kaplicy Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w parafii św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach. Jest ono formą pracy z młodym pokoleniem, by kształtować je w duchu Bożego dziecięctwa. Obecnie spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 11.00 w salce parafialnej. Rozpoczyna je wspólna modlitwa Koronką do Dzieciątka Jezus. Podczas zajęć jest miejsce na katechezę, przygotowywanie różnych „akcji”, zabawę i rekreację. W każdą niedzielę przypadającą po 25-tym dniu miesiąca wspólnota przygotowuje liturgię Mszy św. z udziałem dzieci oraz włącza wszystkich parafian do modlitwy Koronką.

Schola dziecięca ma swoje próby w soboty o godz. 10.00 w salce parafialnej. Posługuje podczas niedzielnej Eucharystii z udziałem dzieci. Przygotowuje też okolicznościowe koncerty (np. wspólne kolędowanie) oraz ubogaca inne ważne uroczystości parafialne.

Od wielu lat elementem misji domu w Kroczycach jest organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci tej parafii. Jest to okazja dla najmłodszych, by doświadczyć radości wakacji, a jednocześnie wzbogacić się duchowo.

Ważną częścią posługi apostolskiej w parafii kroczyckiej jest praca siostry zakrystianki i organistki.