Wolbrom

Kontakt:

ul. Mariacka 7
32-340 Wolbrom
tel.” (032) 644 12 83
e-mail: wolbrom.karmel@gmail.com

Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
60 8450 0005 0000 0023 4030 0001

Pod koniec 1926 rok u Matka Założycielka wraz z Siostrami postanowiły podjąć pracę w nowym miejscu. W listopadzie pierwsze Siostry przyjechały z Sosnowca do Wolbromia. W roku 1927 została założona wspólnota. Siostry zajmowały się przede wszystkim dziećmi z ubogich rodzin. Pracowały w ochronce, przedszkolu, kuchni dla biednych i wysiedlonych, w kościele parafialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, prowadziły pracownię kroju i szycia. Wielokrotnie Matka Założycielka odwiedzała Siostry i wspierała je w trudach codziennego dnia. Wspólnotę odwiedzał również Ojciec Założyciel. Przez prawie 50 lat Siostry były wielokrotnie zmuszone zmieniać miejsce zamieszkania. Dopiero od 1974 roku po wielu trudach i przeciwnościach Siostry zamieszkały w swoim domu przy ul. Mariackiej.

Dom Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Wolbromiu to królestwo Bożego Dzieciątka, źródło modlitewnej troski ogarniającej mieszkańców miasta Wolbrom, dzieci, młodzież, kapłanów i tych, o których wie tylko Ojciec Bóg.

Obecnie Siostry podejmują pracę w szkole (katecheza), w zakrystii, prowadzą Ochronkę „Betlejem” dla ok. 30 dzieci, przyjmują pielgrzymów zdążających do Królowej Polski oraz modlą się w powierzonych im intencjach. Każdego 25 dnia miesiąca odbywają się nabożeństwa do Dzieciątka Jezus. Uczestniczą w nich dzieci wraz z rodzicami. Figurka Dzieciątka Jezus, którą Siostry otrzymały w darze w 1947 roku do dnia dzisiejszego ma zaszczytne miejsce w kaplicy.

Działalność Ochronki „Betlejem”

można śledzić na Facebooku