Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień IX

„(…) starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał (…) Tak więc trwają wiara, nadzieja, […]

Czytaj dalej ...

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień VIII

„Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie,że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. ATen, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to,co się Jemu podoba».” /J 8, 28-29/ „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nienazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,albowiem oznajmiłem wam wszystko, […]

Czytaj dalej ...

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień VII

„W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnymgłosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział too Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.” /J 7, 37-39/ „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.” /Łk 12,49/ Teresa często mówiła o swoich pragnieniach. W jej odczuciu były one […]

Czytaj dalej ...

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień VI

„Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiemPismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ciz pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.” /2 Kor 6, 1-2/ „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ichdobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.” /Rz 8, 28/ Teresa zasmakowała w szarej codzienności i zwyczajności. Czyniła najprostszei najzwyklejsze rzeczy z niezwykłą miłością, […]

Czytaj dalej ...

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień V

„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali imtego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzićdo Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę,powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie doniego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. /Mk 10, 13-16/ Teresa chciała zostać dzieckiem przed Bogiem i pełnić misję dziecka do końca.Wiedząc, że nie stać jej […]

Czytaj dalej ...

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień IV

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Teksty rozważań przygotowała s. Fidelis Miazga CSCIJ „Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedzicówkrólestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?” /Jk 2, 5/ „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców wedługoceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to,co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnychponiżyć; i to, […]

Czytaj dalej ...

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień III

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Teksty rozważań przygotowała s. Fidelis Miazga CSCIJ „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulicwystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali jużswoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módlsię do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”/Mt 6, 5-6/ TAJEMNICA […]

Czytaj dalej ...

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień II

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Teksty rozważań przygotowała s. Fidelis Miazga CSCIJ „(…) z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. (…) [Pan] mipowiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniejwięc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlategomam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach,w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.”/2 Kor 12, 5. 9-10/ TAJEMNICA […]

Czytaj dalej ...

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień I

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Teksty rozważań przygotowała s. Fidelis Miazga CSCIJ Jezus rzekł do Nikodema: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nienarodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło,jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci:Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz,lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd […]

Czytaj dalej ...