Kolonowskie

DANE KONTAKTOWE:

ul. Leśna 13a
47-110 Kolonowskie
tel.: (77) 461 11 16
e-mail: kolonowskie@tlen.pl

Historia naszego pobytu w Kolonowskiem na Opolszczyźnie rozpoczęła się w sobotę 29 lipca 2000 r.

Zachwycone pięknem Boga, pięknem ludzkich serc oraz pięknem okolicy pragniemy się nim dzielić z tymi, których zachwyca Bóg, człowiek i Boże dzieła. Nasz dom jest skromny, ale otwarty dla tych, którzy chcieliby się w nim spotkać z Trójjedynym Bogiem w ciszy zakonnej kaplicy albo włączyć w odmawiane przez siostry psalmy.

Zgodnie z wolą i za przykładem Naszej Matki Założycielki Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej oraz głównym celem naszego Zgromadzenia prowadzimy katechizację dzieci i młodzieży w szkole i poza nią, m.in. poprzez prowadzenie wspólnot Marianek (tak popularnych w diecezji opolskiej), angażujemy się w misyjne dzieło Kościoła poprzez uroczyste obchody Niedzieli Misyjnej i przygotowywanie licznych grup Kolędników Misyjnych, którzy od lat towarzyszą kapłanowi w czasie wizyty duszpasterskiej i pozyskują środki przeznaczane potem na cele misyjne. Pracujemy także jako zakrystianki.