Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1) administratorem Pani danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) jest Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus we Wrocławiu (ul. Zduńska 6, 51-180 Wrocław)

2) inspektorem ochrony danych jest: iod.karmelitanki@gmail.com

3) podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z  organizacją dnia skupienia,

4) Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji dnia skupienia i nie będą udostępniane osobom trzecim,

5) Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowania i przeprowadzenia dnia skupienia,

6) posiada Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem,

7) ma Pani prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Wrocław, 01.06.2019 r.