Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus (Sosnowiec)

Termin Nabożeństwa do Dzieciątka Jezus zostanie podany w późniejszym czasie.