Spotkanie z Matką Teresą Kierocińską – zaproszenie

12 czerwca (środa) Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus zapraszają na Spotkanie z Matką Teresą Kierocińską w Domu Macierzystym przy ul. M. Teresy Kierocińskiej  w Sosnowcu. W programie: 16.00 zwiedzenie muzeum; 17.00 prelekcja m. Wiktorii Szczepańczyk CSCIJ na pt.: „Duch, który się nie załamuje ” – życie wspólnotowe i działalność apostolska Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Polance w świetle korespondencji pomiędzy Matką Założycielką i siostrami; 18.00 Eucharystia w intencji beatyfikacji Czcig. Sł. […]

Czytaj dalej ...

Spotkanie z Matką Teresą Kierocińską w maju – zaproszenie

12 maja (niedziela) zapraszamy na Spotkanie z Matką Teresą Kierocińską w Domu Macierzystym przy ul. M. Teresy Kierocińskiej  w Sosnowcu. W programie: 16.00 zwiedzanie muzeum; 17.00 prelekcja m. Wiktorii Szczepańczyk CSCIJ na temat  działalności karmelitanek Dzieciątka Jezus w Wolbromiu w latach 1945–1989; 18.00 Eucharystia w intencji beatyfikacji Czcig. Sł. B. Teresy Kierocińskiej pod przewodnictwem o. Pawła Hańczaka OCD; Bezpośrednio po Mszy św. odczytanie podziękowań i próśb składanych na sarkofagu Czcig. Sługi Bożej […]

Czytaj dalej ...

Spotkanie z  M. Teresą Kierocińską w kwietniu – zaproszenie

12 kwietnia (piątek) zapraszamy na Spotkanie z Matką Teresą Kierocińską w Domu Macierzystym przy ul. M. Teresy Kierocińskiej  w Sosnowcu. W programie: 16.00 zwiedzanie muzeum 17.00 prelekcja ks. dr Mariusza Trąby na temat posługi sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Wolbromiu w okresie II wojny światowej i okupacji niemieckiej 18.00 Eucharystia w intencji beatyfikacji Czcig. Sł. B. Teresy Kierocińskiej pod przewodnictwem ks. dr Mariusza Trąby. Bezpośrednio po Mszy św. odczytanie próśb i podziękowań składanych na sarkofagu Czcig. Sługi Bożej […]

Czytaj dalej ...

Szkoła modlitwy – zaproszenie

W piątek 15 marca, w godzinach popołudniowych zapraszamy do naszego klasztoru w Sosnowcu. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, udzieli kolejnej lekcji w szkole modlitwy. Przyjdź i bądź z nami. Wcześniejsze zapisy nie są wymagane. Jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest szkoła modlitwy – poczytaj.

Czytaj dalej ...

Spotkanie z M. Teresą Kierocińską – zaproszenie

12 marca (wtorek) zapraszamy na Spotkanie z Matką Teresą w Domu Macierzystym przy ul. M. Teresy Kierocińskiej w Sosnowcu. W programie: 16.00 zwiedzanie muzeum 17.00 prelekcja na temat pozycji posługi sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Wolbromiu w latach 1927-1939 18.00 Eucharystia w intencji beatyfikacji Czcig. Sł. B. Teresy Kierocińskiej pod przewodnictwem ks. dr Mariusza Trąby Bezpośrednio po Mszy św. odczytanie próśb i podziękowań składanych na sarkofagu Czcig. Sługi Bożej i przysyłanych pocztą elektroniczną, a następnie poczęstunek […]

Czytaj dalej ...

Spotkanie z Matką Teresą w lutym – zaproszenie

12 lutego  (poniedziałek) zapraszamy na Spotkanie z Matką Teresą Kierocińską w Domu Macierzystym przy ul. M. Teresy Kierocińskiej w Sosnowcu. W programie: 16.00 zwiedzanie muzeum; 17.00 prelekcja ks. dr Mariusza Trąby – wprowadzenie historyczne do  tematu  o posłudze sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Wolbromiu; promocja książki „Niosąc niebo… Dzieje domu zakonnego sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Wolbromiu w latach 1927–2022”  i spotkanie z autorami – s. Wiktorią Szczepańczyk CSCIJ i ks. dr Mariuszem Trąbą. 18.00 Eucharystia w intencji beatyfikacji Czcig. […]

Czytaj dalej ...

Spotkanie z M. Teresą Kierocińską  w styczniu – zaproszenie

Zapraszamy na Spotkanie z Matką Teresą Kierocińską w Domu Macierzystym przy ul. M. Teresy Kierocińskiej w Sosnowcu. W programie: 16.00 zwiedzanie muzeum; 17.00 prelekcja  na temat posługi sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Jaworznie latach 1942–1945; 18.00 Eucharystia w intencji beatyfikacji Czcig. Sł. B. Teresy Kierocińskiej pod przewodnictwem ks. Mariusza Trąby. Bezpośrednio po Mszy św. odczytanie próśb i podziękowań składanych na sarkofagu Czcig. Sługi Bożej i przysyłanych pocztą elektroniczną, a następnie poczęstunek i możliwość rozmowy z siostrami. Na Mszy […]

Czytaj dalej ...

Spotkanie z M. Teresą Kierocińską  w grudniu – zaproszenie

12 grudnia  (wtorek) zapraszamy na kolejne Spotkanie z Matką Teresą Kierocińską w Domu Macierzystym przy ul. M. Teresy Kierocińskiej w Sosnowcu. W programie: 16.00 zwiedzanie muzeum 17.00 prelekcja z prezentacją pt.: „Duch, który się nie załamuje” – życie wspólnotowe i działalność apostolska sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej w świetle korespondencji pomiędzy m. Założycielką i siostrami. 18.00 Eucharystia w intencji beatyfikacji Czcig. Sł. B. Teresy Kierocińskiej pod przewodnictwem ks. Dawida Kuczka. Bezpośrednio […]

Czytaj dalej ...

Wykład s. Wiktorii Szczepańczyk CSCIJ w Auli Zagłębiowskiej Mediateki

Od 21 września 2023Wystawa plenerowa pt. „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata z Sosnowca. Pomoc udzielona ludności żydowskiej w okresie drugiej wojny światowej”Miejsce prezentacji Aleja Józefa Mireckiego w Sosnowcu Autorka tekstów – Maria Misztal, dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Opolskiego, autorka licznych artykułów dotyczących okresu drugiej wojny światowej w Zagłębiu DąbrowskimWystawa przygotowana przez Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek SieleckiKoordynatorka projektu Monika KemparaProjekt Graficzny Ewa Kozera 14.11.2023, […]

Czytaj dalej ...