150. rocznica urodzin św. Teresy z Lisieux – patronki Zgromadzenia – Wrocław

2 stycznia przypada 150. rocznica urodzin św. Teresy Martin – karmelitanki bosej, która Małą Drogą Dziecięctwa Duchowego, wyznacza nam ścieżkę wiodącą do Domu Ojca.

We wspólnocie Domu Prowincjalnego zanosiłyśmy dziękczynienie Bogu za dar życia naszej siostry w Karmelu, na porannej Eucharystii, sprawowanej jako wotywa o św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Przewodniczył jej o. Krzysztof Piskorz OCD. W homilii porównał św. Jana Chrzciciela z osobą św. Teresy, która podobnie jak on, całym swym życiem wskazywała na Chrystusa.

Ojciec Krzysztof wygłosił też siostrom konferencję o tym, jak św. Teresa rozumiała świętość.

Posted in Aktualności, Wrocław and tagged , .