91. rocznica kanonizacji „Małej Tereski”

91. rocznica kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W dniu 17 maja przypada kolejna, 91. rocznica kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, szczególnej patronki naszego Zgromadzenia.

Kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus dokonał w 1925 r., Ojciec Święty Pius XI, w otoczeniu 23 kardynałów i 250 biskupów.

Na tę okazję do Rzymu przybyło 500.000 wiernych, jednakże tylko 50.000 spośród z nich mogło wejść do Bazyliki świętego Piotra i usłyszeć, jak papież wypowiada uroczystą formułę ogłaszającą, że pokorną karmelitankę z Lisieux można odtąd nazywać „świętą Teresą od Dzieciątka Jezus”.

W uroczystej homilii, Ojciec Święty sławił dziecięctwo duchowe, jakiego nauczała Teresa „swoim słowem i swoim przykładem”, zapraszając chrześcijan do wpatrywania się w nią, tak aby sami stali się „dziećmi” w ewangelicznym znaczeniu tego słowa: „Gdyby upowszechniła się ta droga dziecięctwa duchowego, zakończył papież, jak łatwo dokonałaby się reforma społeczności ludzkiej!”. Do końca życia powierzał Teresie wszystkie wielkie inicjatywy apostolskie.

Więcej o świętej Teresie na stronie: http://www.karmel.pl/hagiografia/martin/index.php

Posted in Bez kategorii and tagged .