Peregrynacja Figury Matki Bożej Uśmiechu

Figura Matki Bożej przybyła do nas z Pragi w piątek 6 maja, późnym popołudniem. Przywieziona została przez s. Anastazję Szymanowicz. Przywitałyśmy Matkę Bożą całą wspólnotą i wniosłyśmy ją w procesji, śpiewając pieśń „O Maryjo, witam Cię”. W kaplicy Matkę Bożą przywitała s. Prowincjalna Klemensa Zając słowami pozdrowienia anielskiego, prosząc również, by czas perygrynacji zaowocował w naszych sercach większą nadzieją i gorętszą miłością. W sobotę 7 maja udałyśmy się z Figurą Matki Bożej do celi s. Remigii, by wspólnie modlić się o potrzebne dla niej łaski w trudnym czasie jej cierpienia. O godzinie 15.00 zaproszony o. Jozue Szymański OFM, wygłosił dla nas konferencję o radości Matki Bożej, po czym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zawierzałyśmy się Matce Bożej w poprowadzonym przez o. Jozuego nabożeństwie, po którym odśpiewaliśmy wspólnie Nieszpory. We wtorek, 10 maja, Figurę Matki Bożej procesyjnie przeniosłyśmy do kościoła parafialnego p.w. św. Anny, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencjach perygrynacyjnych, a po niej s. przełożona Kasjana Kacica w kilku słowach przybliżyła zgromadzonym historię uzdrowienia św. Teresy.  Mówiła też o duchowym znaczeniu perygrynacji w naszym Zgromadzeniu. Podczas wizyty figury Matki Bożej w naszej wspólnocie siostry miały indywidualny dzień skupienia z Najświętszą Matką, a każde rozmyślanie poświęcone było tajemnicom życia Maryi. W piątek, 13 maja, na porannym rozmyślaniu pożegnałyśmy Matkę Bożą, dziękując za otrzymane w tym czasie łaski. Powierzyłyśmy się też jej Niepokalanemu Sercu prosząc o dalszą opiekę nad Zgromadzeniem i pokój dla świata.

Posted in Aktualności, Wrocław and tagged , , , .