Przenajświętsze Oblicze Jezusa

Modlitwa do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa

Pozdrawiamy czcimy i miłujemy Twoje Oblicze, o Jezu nasz kochany, prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatrujemy się w Ciebie całą siłą dusz naszych i błagamy najpokorniej, wyciśnij w nas Twój Boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twym Obliczu świętym, aby Ono było nam obroną niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Amen.

Przenajświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, zasłoń nas!

Jezu, ufamy Tobie!

LITANIA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża, nam grzesznym pod krzyżem za Matkę dana, módl się za nami

Przenajświętsze Oblicze, przez Maryję i św. Józefa z taką miłością po raz pierwszy uczczone, zmiłuj się nad nami.

– w stajence betlejemskiej napełniające radością Aniołów, pasterzy i mędrców ze Wschodu, zmiłuj się nad nami.

– w żłóbku łzami zalane, któreś w świątyni zraniło miłością serce Symeona i prorokini Anny, zmiłuj się nad nami.

– napełniające podziwem nauczycieli Zakonu świątyni, zmiłuj się nad nami.

– zachwycające wdziękiem i cudowną pięknością, zmiłuj się nad nami.

– w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne, zmiłuj się nad nami.

– zachwycające Aniołów, zmiłuj się nad nami.

– słodka i czysta rozkoszy Świętych Pańskich, zmiłuj się nad nami.

– arcydzieło Ducha Świętego, w którym Ojciec Przedwieczny upodobał sobie, zmiłuj się nad nami.

– najpiękniejsze zwierciadło doskonałości Bożej, zmiłuj się nad nami.

– najsłodsza pociecho Maryi Dziewicy i św. Józefa, zmiłuj się nad nami.

– które od nas gniew Boży odwracasz, zmiłuj się nad nami.

– postrachu szatanów, zmiłuj się nad nami.

– skarbie łask i błogosławieństwa, zmiłuj się nad nami.

– wystawione na pustyni na wichry, burze i niepogody, spalone słońcem i potem oblane wśród długich podróży, zmiłuj się nad nami.

– skromnością i słodyczą pociągające sprawiedliwych i grzeszników, zmiłuj się nad nami.

– smutne i płaczące nad grobem Łazarza, zmiłuj się nad nami.

– nad słońce jaśniejsze i chwałą promieniejące na górze Tabor, zmiłuj się nad nami.

– oblane łzami na widok niewdzięcznej Jerozolimy, zmiłuj się nad nami.

– w Ogrodzie Oliwnym do ziemi schylone i zawstydzone ciężkością grzechów naszych, zmiłuj się nad nami.

– krwawym potem zalane, zmiłuj się nad nami.

– znieważone zdradliwym pocałunkiem Judasza, zmiłuj się nad nami.

– świętością i wspaniałością swoją przestraszające żołnierzy i rzucające ich na ziemię, zmiłuj się nad nami.

– policzkowane przez podłego sługę, zmiłuj się nad nami.

– oplute i poranione tak straszliwie, zmiłuj się nad nami.

– którego Boskie spojrzenie w sercu św. Piotra nie zagojoną ranę boleści uczyniło, zmiłuj się nad nami.

– pohańbione dla nas w sądach jerozolimskich, zmiłuj się nad nami.

– nie zmieszane i nie zasmucone wyrokiem śmierci przez Piłata wydanym, zmiłuj się nad nami.

– zlane potem, krwią zbroczone i upadające w błoto pod wielkim ciężarem krzyża, zmiłuj się nad nami.

– wśród krzyżowej drogi czystą chustą otarte przez pobożną Weronikę, zmiłuj się nad nami.

– na okrutnej szubienicy podniesione, zmiłuj się nad nami.

– której piękność nieporównana zaćmiona została przerażającym obrazem niezliczonych grzechów naszych, zmiłuj się nad nami.

– okryte śmiertelną boleścią, zmiłuj się nad nami.

– przez Maryję najboleśniejszą i przez niewiasty święte obmyte, wonnościami, namaszczone i owinięte całunem żałobnym, zmiłuj się nad nami.

– w grobie ukryte, zmiłuj się nad nami.

– pięknością i chwałą w dzień zmartwychwstania jaśniejące, zmiłuj się nad nami.

– promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia, zmiłuj się nad nami.

– głęboko w Najświętszym Sakramencie utajone i tak bardzo tam niekiedy znieważone przez grzeszników, zmiłuj się nad nami.

– które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i wielkim majestacie, zmiłuj się nad nami.

– które na sądzie przerazisz potępionych, zmiłuj się nad nami.

– które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuistą radością, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa:

Jezu, którego Boskie Oblicze tak miłosiernie się pochylało na drzewie krzyża w czasie Męki Twojej dla zbawienia świata, i dziś także pochylaj się miłościwie ku nam grzesznikom, spojrzyj na nas łaskawie i napełnij nas świętym pokojem. Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Amen.

Posted in Aktualności, Sosnowiec.