Rekolekcje Oazy Dzieci Bożych w Truskolasach

W pierwszym tygodniu wakacji najmłodsi oazowicze z parafii św. Mikołaja w Truskolasach uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych przy naszym klasztorze przez diakonię Oazy (s. Makaria, s. Jona, ks. Dariusz Żydoń, Magdalena Frania, Karina Kalek).

W rekolekcjach wzięło udział 16 dzieci w wieku 7-10 lat oraz młodzież ze OND, która włączyła się w przygotowanie i poprowadzenie zajęć. Tematyką rekolekcji była historia zbawienia. Program, skierowany na poznanie Bożej miłości, zawierał:

  • Eucharystię jako fundament jedności ludu Bożego,
  • tzw. godzinę wspólnoty podczas której dzieci poznawały w formie przeżyciowej historie bohaterów bibijnych: Abrahama, Mojżesza, Dawida oraz Jezusa, a także postać ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło-Życie,
  • poznawanie nowych piosenek, zabaw, rozwijanie zdolności plastycznych
  • zdobywanie nowych umiejętności takich jak: znawca przyrody, mały kierowca, kuchcik, oazowicz, pielęgniarz, ogrodnik,
  • naukę służby we wspólnocie poprzez dyżury tzw. gospodarcze: nakrywania do stołu
    i prowadzenie modlitwy przed posiłkiem, sprzątanie po posiłku i prowadzeniu modlitwy dziękczynnej po posiłku, składanie i rozkładanie karimat, rozdawanie i zbieranie śpiewników.

Uczestnicy rekolekcji odkrywali prawdę, że nasze życie jest drogą, prowadzi nas Wszechmogący i Miłosierny Bóg, który dotrzymuje obietnic i jest pośród nas, a wspólnota wierzących to ludzie z sercem otwartym na Boga i drugiego człowieka. Różnorodne aktywności i zajęcia zostały tak dobrane i powiązane z tematem każdego dnia, by pomóc uczestnikom odkryć jak bardzo Pan Bóg nas kocha i co zrobił oraz robi dla naszego zbawienia.

Istotnym elementem było budowanie prawdziwej wspólnoty: okazywanie sobie życzliwości, nabierania umiejętności przepraszania i dochodzenia do kompromisu.

Oaza w Truskolasach z roku na rok się powiększa i rozwija. W ubiegłym roku tj. 2021 została podzielona na dwie grupy: młodsza ODB czyli Oaza Dzieci Bożych (klasy od 1-5) i starsza OND czyli Oaza Nowej Drogi (klasy od 6-8).

Za ten piękny czas i każdą łaskę, jaką nam dał chwała Panu!

                                                                                   Diakonia Oazy z Truskolas

Posted in Aktualności, formacja, Truskolasy and tagged .