Słowo, które przyciąga i inspiruje…

Rekolekcje, Imbramowice 2016 r.

Nie jest łatwo zostawić na boku swoje pomysły i oczekiwania. A jednak otrzymałam zaproszenie do tego, żeby spróbować. Podjąć ryzyko. Zmienić myślenie. Wiedziałam od początku, że nie jest łatwo być „tu i teraz”, bo to mniej bezpieczne – jeszcze mogłabym coś usłyszeć. Usłyszeć siebie i Boga we mnie, który mówi jak do Samarytanki przy studni: „Pragnę”. Bóg nie domaga się ode mnie rzeczy, których nie mogłabym Mu dać. Czego pragnie? Po prostu mojej obecności i wierności, nic więcej. To takie proste, ale czasem dużo łatwiej – co za paradoks – komplikować sobie wiele spraw. Życie duchowe jest bardzo proste. Bóg pragnie nas prowadzić do Siebie różnymi drogami. Pragnie naszej miłości. Czas rekolekcji był dla mnie czasem przybliżania się do Słowa, które przyciąga i inspiruje. To również czas odkrywania różnych prawd o sobie samej. I ? co najważniejsze ? odkrywania tego, czym jest miłosierdzie. Niech Duch Święty dodaje już dalej wzrostu tym nasionkom, które posiał we mnie w tych dniach. Jezu ufam Tobie…

J.

Posted in Aktualności, świad.rekol. and tagged .