Spotkanie opłatkowe osób konsekrowanych

22 grudnia osoby konsekrowane z diecezji sosnowieckiej uczestniczyły w  spotkaniu opłatkowym i we wspólnej Eucharystii, której w klasztorze sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak.

W homilii skierowanej do ojców, braci zakonnych, sióstr zakonnych, wdów i dziewic konsekrowanych ks. Biskup zwrócił uwagę na osobę Maryi, na Jej niełatwą drogę życia, pełną zmagań, przeciwności, niewiadomej, ale i pełną bezgranicznego zawierzenia Bogu, zasłuchania i rozważania wszystkich tych spraw w swoim sercu. Zachęcił, by tak jak Maryja, kierować wzrok ku Bogu, by podczas modlitwy osobistej nie ulegać pokusie skupiania się na sobie.

Po Eucharystii zgromadzeni spotkali się na łamaniu opłatkiem i agapie.

Posted in Aktualności, Sosnowiec.