Szkoła modlitwy – Sosnowiec. Nowa edycja

Szkoła Modlitwy – to spotkania formacyjne adresowane do wszystkich, którzy pragną pogłębić życie modlitwy. Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu. Grupa jest otwarta, a więc można dołączyć w każdej chwili. Spotkania stanowią pewną ciągłość, ale pomyślane są w  taki sposób, aby nowi uczestnicy nie czuli się zagubieni. Tematy są w dużej mierze uzależnione od aktualnych potrzeb uczestników. Z różnych względów zapraszamy tylko osoby dorosłe.

            Szkoła Modlitwy – czemu właśnie tak? Większości rzeczy w naszym życiu potrzebujemy się nauczyć. Niektórych wystarczy nauczyć się tylko technicznie, innych tylko z grubsza. W niektórych dziedzinach wystarczy nam tylko odrobina podstawowej wiedzy, w innych musimy się wyspecjalizować. Są jednak  takie sfery, które wymagają nauki przez całe życie, które mocno wychodzą poza zwyczajne umiejętności i wiążą się z życiową mądrością oraz głębokim poznaniem samego siebie. Są swego rodzaju sztuką życia. Do tego obszaru należy m.in. miłość, a więc wszelkie bliskie relacje – również ta z Bogiem przeżywana najbardziej intymnie w modlitwie osobistej.

            Od wieków ludzie pragnący spotkać Boga poszukiwali mistrzów duchowych, ponieważ doświadczali, że sami gubią się w swojej wędrówce, tracą niepotrzebnie czas, popełniają wiele błędów. W miarę rozwoju chrześcijaństwa powstawały różne wspólnoty, które gromadziły się przeważnie wokół osób obdarzonych specjalnym charyzmatem, aby czerpiąc z ich żywego doświadczenia wzrastać w przyjaźni z Bogiem. Nasza szkoła modlitwy podejmuje tę pradawną tradycję otwierając przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą uczyć się modlitwy.

Nauka w szkole może odbywać się w bardzo różny sposób, ale zasadniczo obejmuje zdobywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Tak pomyślane są również nasze spotkania. Składają się one zasadniczo z 3 części. Pierwszą można porównać do wykładu – zbiera ona nauczanie Kościoła na dany temat. Druga przypomina akademickie ćwiczenia – jest to zaproszenie do dyskusji, stawiania pytań, dzielenia się własnym doświadczeniem. Trzecia ma charakter typowo praktyczny (jak studenckie praktyki lub staż) i jest trwaniem wszystkich uczniów na modlitwie osobistej przed Panem Obecnym w Najświętszym Sakramencie. Jest jeszcze część czwarta – praca „w domu” czyli praktykowanie modlitwy w codzienności…

W naszej szkole nie ma lepszych i gorszych. Wszyscy jesteśmy uczniami, chociaż każdy z nas jest na zupełnie innym etapie drogi. To doświadczenie jest niezwykle ubogacające – można skorzystać z doświadczenia tych, którzy idą przed nami, ale i ze świeżości tych, którzy np. dopiero zaczynają. Wielu uczestników szkoły modlitwy dzieliło się właśnie tym – swoją wdzięcznością za to niezwykłe doświadczenie wspólnoty w podążaniu za Panem.

Rolę nauczycieli w naszej szkole przyznajemy Słowu Bożemu, Nauczaniu Kościoła, a także naszych Świętych Braci i Sióstr, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce do Nieba i pozostawili po sobie dzieła duchowości, z których Chrześcijanie korzystają do dziś. Będą to zwłaszcza Święci Karmelu. W miarę możliwości i potrzeb zapraszani będą goście specjalni oraz organizowane dni skupienia i rekolekcje weekendowe.

Dołącz do nas!

Posted in Aktualności, Sosnowiec and tagged , , , .