Adwentowo…

Rozpoczynamy cykl adwentowych wpisów poświęconych Koronce do Dzieciątka Jezus

Nabożeństwo to zapoczątkowała sługa Boża s. Małgorzata od Najświętszego Sakramentu (1619-1648). Ta karmelitanka bosa z Beaune we Francji miała wielkie nabożeństwo do Dzieciątka Jezus i szczególną z Nim relację.

W 1636 Jezus skierował do Małgorzaty słowa:

?Czerp ze skarbów mego dzieciństwa, istotą tej tajemnicy pokonasz wszelkie trudności?.

Pogrążoną w zachwycie karmelitankę pouczył o sposobie uczczenia Go od momentu Wcielenia aż do 12 roku życia. W ten sposób po-wstała ?Mała Koronka? ? różaniec z 15 paciorków.

Na 3 pierwszych paciorkach odmawia się Ojcze nasz na uczczenie kolejno: Dzieciątka Jezus, Matki Bożej i św. Józefa. Na 12 pozostałych 12 razy Zdrowaś Maryjo ? by uczcić 12 pierwszych lat życia Jezusa. Po każdym Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo następuje wezwanie: A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami. Pogłębionemu rozważaniu tych tajemnic służą krótkie myśli przeplatające tajemnice, które nie są wymagane dla uzyskania odpustu przywiązanego do Koronki.

O szczególnej mocy tego nabożeństwa może świadczyć uproszenie wielkich łask, jak np. wyproszenie odwrotu wroga i długotrwałego pokoju dla Francji, wymodlenie potomka królewskiego Ludwika XIV.

Odmawianie Koronki do Dzieciątka Jezus rozpoczęto w Karmelu s. Małgorzaty Parigot ? o północy 24/25 III 1636 r. Nabożeństwo to szybko rozszerzało się w mieście Beaune, w całej Burgundii, a następnie we Francji i poza jej granicami. Dało to początek istnieniu Arcybractwa znanego pod nazwą Rodziny Dzieciątka Jezus.

Rodzina Dzieciątka Jezus została aprobowana przez biskupa diecezji Autun, potem aprobowana i wzbogacona licznymi odpustami przez papieża Aleksandra VII ? 24 stycznia 1661 r.

Po rewolucji francuskiej z 1790 r., gdy klasztor się odrodził w nowym miejscu, biskup Dijon 20.01.1821 przywraca na nowo przywilejowe, jakie ta rodzina otrzymała przy klasztorze w Beaune. Następnie 4. XII 1855 Pius IX wydaje Breve, w którym eryguje Archikonfraternię, a przywileje i odpusty rozszerza na cały świat. Warunkiem jest wpisanie imienia i nazwiska do księgi rejestru w Beaune lub innych afiliowanych miejscach, codzienne odmawianie Koronki do Dzieciątka Jezus, gdy to możliwe. Członkowie modlą się w intencji, aby On królował w sercach. W 1895 r. Leon XIII wzbogaca Archikonfraternię nowymi odpustami.

Zob. więcej: http://www.karmelitanki.pl/pl/dzieciatko-jezus/koronka-do-dzieciatka-jezus

Posted in Aktualności, Sosnowiec.