Modlitwa Koronką do Dzieciątka Jezus

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Trójco Przenajświętsza,
ofiaruję Ci wszelkie uwielbienia Serca Dzieciątka Jezus.

Ojcze nasz?
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.

Trójco Przenajświętsza,
ofiaruję Ci cuda zdziałane w Sercu Najświętszej Dziewicy, które uczyniły Ją Matką Boga i Kościoła.

Ojcze nasz? A Słowo?

Trójco Przenajświętsza,
dziękuję Ci za łaski, jakimi został obdarzony św. Józef, ze względu na Jezusa i Maryję.

Ojcze nasz? A Słowo?

1. Wcielenie

Święte Dzieciątko Jezus, uwielbiam chwilę Twego Wcielenia.
Zdrowaś Maryjo? A Słowo? (po każdej tajemnicy)

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Dozwól nam, Panie, razem z Maryją spieszyć z pomocą drugiemu człowiekowi. Niech stajemy się uległymi na działanie Twego Ducha.

3. Oczekiwanie narodzenia

Ukochane Dzieciątko, uwielbiam Cię pozostające przez dziewięć miesięcy w czystym łonie
Dziewicy Maryi, Twej Matki.

4. Narodzenie Dzieciątka Jezus

Ukochane Dzieciątko, uwielbiam Cię rodzące się w biednym żłóbku Betlejemskim.

5. Obrzezanie i Nadanie Najświętszego Imienia Jezus

Boże Miłosierny, który jesteś świętością samą, uwielbiam Cię przyjmującego na siebie oznakę grzesznika w bolesnym obrzezaniu.
Wykorzeń z serc naszych wszystko, co Ci się w nich nie podoba.

6. Ofiarowanie Dzieciątka

Uwielbiam Cię Dzieciątko Jezus ofiarowane w Jerozolimskiej Świątyni. Ofiaruj nas Twemu Ojcu, byśmy byli wydani miłości.

7. Pokłon trzech Mędrców

Święte Dzieciątko Jezus, upadam wraz z królami do Twych stóp. Bądź zawsze jedynym królem serc naszych.

8. Nocna ucieczka do Egiptu

Święte Dzieciątko Jezus, który będąc Bogiem mocnym, uciekasz przed okrucieństwem Heroda, daj nam więcej unikać cienia grzechu, niż śmierci.

9. Pobyt św. Rodziny w Egipcie

Ukochane Dzieciątko, dziękuję, że jednoczysz się z trudnościami wszystkich, którzy muszą żyć w cudzej ziemi.

10. Powrót do Nazaretu

Wszechmocne Dzieciątko, wyrwij nas spośród tego świata zepsutego, wyobrażonego przez Egipt i niech Twój powrót do Nazaretu uzyska nam łaskę przybycia do naszej prawdziwej Ojczyzny, którą jest Niebo.

11. Ukryte życie w Nazarecie

Najmilsze Dzieciątko, daj nam ukochać skupienie ducha, spokój i ciszę. Niech całą naszą rozkoszą będzie przebywanie w Bożej obecności.

12. Odnalezienie w świątyni

Podziwu godny Zbawicielu, w którym zawarte są wszystkie skarby mądrości i nauki Boskiej, naucz nas, jak Cię kochać mamy, abyś mógł przyjść do nas, jak obiecałeś i uczynić sobie mieszkanie w sercach naszych. Jesteś Nauczycielem naszym, naucz nas więc znać Twoją wolę i daj nam łaskę wypełniania jej wiernie i z radością. Amen.

Zob. http://www.karmelitanki.pl/pl/dzieciatko-jezus/koronka-do-dzieciatka-jezus

Posted in Aktualności, Sosnowiec.