Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego – relacja

18/19 maja Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego w kościele zakonnym w Sosnowcu. Czuwanie, w obecności stale dochodzących uczestników, rozpoczęło się o godz. 20.00 konferencją ks. Mirosława Toszy z jaworznickiej Wspólnoty „Betlejem” tworzonej przez bezdomnych i ubogich. Tematem tegorocznego czuwania było jedno z zadań Ducha Świętego, a mianowicie przekonywanie świata o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, którego celem jest doprowadzenie nas do całej prawdy i otoczenie chwałą Jezusa (por. J 16, 5-15). Temat konferencji: Pocieszyciel przekonuje o grzechu (Por.: J 16, 8), zaproponowany przez naszą s. Fidelis, przepięknie rozwinął ks. Mirosław, nie unikając trudnych tematów dotyczących naszej diecezji (aktualnych i żywo komentowanych, także w mediach…). Nie ukrywając sedna, potrafił wlać nadzieję, że „gdzie wzmógł się grzech, tam obficiej rozlała się łaska”… Bo Duch Święty odsłania, wywodzi na światło to, co ukryte, ale po to, by doświadczywszy własnej nędzy, wołać o Zbawiciela (por. Dawid i psalm 51). Duch Święty otwiera nasze oczy na grzech, ale i nasze serce na przyjęcie łaski… Odsłonięcie grzechu woła o pokutę czyli o większą miłość (św. Piotr), bo najpiękniejsze kwiaty mogą wyrosnąć na gnoju – trzeba tylko oddać swój grzech w dobre – Boże ręce…

O godzinie 21.00 siostry odśpiewały Salve Regina i Apel Jasnogórski.

Tematem rozważań różańcowych i medytacji była szczególna obecność Ducha Świętego w najważniejszych momentach historii zbawienia, stąd nietypowy układ modlitwy różańcowej, rozważanie s. Fidelis objęło następujące tajemnice: zwiastowanie, narodzenie, chrzest Pański, śmierć na krzyżu i zesłanie Ducha Świętego. Poszczególne tajemnice odmówiono w następujących językach: łacińskim, francuskim, kirundi, białoruskim i niemieckim.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, była także okazja do Sakramentu Pokuty, który sprawowało 4 kapłanów. Adoracja była także zachętą do wejścia w karmelitańską modlitwę milczenia, które przerywane było śpiewem – pięknie animowanym przez scholę muzyczną z Czeladzi.

Ks. Mirosław Tosza celebrował Mszę świętą o północy. Nowy lekcjonarz pozwolił na zastosowanie rozbudowanej wigilijnej liturgii słowa (5 czytań + Ewangelia). Piękna homilia o Duchu Świętym dopełniła całości.

Przebieg czuwania koordynowała s. Fidelis Miazga CSCIJ, która po Mszy świętej zaprosiła dość licznie zebranych na agapę do sali Matki Bożej. Świąteczną radość pięćdziesiątnicy podkreślił mini koncert w wykonaniu oklaskiwanej potem scholi. To piękne czuwanie zakończyło się ok. godz. 2.30.

Oprac. s. Juranda

Posted in Aktualności.