Jubileusz 70-lecia profesji zakonnej s. Walentyny od Niepokalanego Serca Maryi

22 maja 1954 roku w kaplicy Domu Macierzystego w Sosnowcu swe pierwsze śluby zakonne złożyło 11 sióstr, wśród nich s. Floriana od Chrystusa, która niedawno odeszła do Pana oraz nasza s. Walentyna od Niepokalanego Serca Maryi, która 12 maja skończyła 92 lata… Mimo obciążenia związanego z wiekiem i chorobami, dostojna Siostra Jubilatka 22 maja 2024 roku w Sosnowcu, świadomie i radośnie, przeżywała wraz z Siostrami piękny dzień Jubileuszu. Centralnym punktem dnia była Eucharystia, sprawowana rano przez ks. Proboszcza Zbigniewa Kasperskiego, który w ciepłych słowach zwrócił się na wstępie do Siostry Jubilatki, wraz z Nią dziękując Bogu – przez wstawiennictwo Maryi, św. Józefa i Świętych Karmelu – za piękny Jubileusz 70 lat profesji zakonnej, prosząc dla s. Walentyny o potrzebne łaski na każdy dzień życia. Po Mszy Świętej był uścisk siostrzany i pamiątkowa fotografia z Siostrami i Księdzem Proboszczem. W refektarzu odbył się dalszy ciąg świętowania, siostrzany śpiew i składanie życzeń. S. Walentyna wspominając dzień swojej I Profesji opowiedziała nam, że uroczystości przewodniczył o. Konstanty, zastępujący chorego wówczas O. Założyciela, który wysłał Siostrom Neoprofeskom specjalny list. S. Walentyna przed południem odnowiła prywatnie swoje śluby w tej samej kaplicy, co 70 lat temu… Historia zatoczyła piękne koło. Niech Bóg nadal Siostrze błogosławi! 

Oprac. s. Juranda

Posted in Aktualności, Jubileusz, Sosnowiec and tagged , .