Dzień skupienia uczestniczek Kapituły

W niedzielę 17 marca, wszystkie siostry uczestniczące w Kapitule trwały na modlitwie i skupieniu. Słowo Boże oraz konferencje głosił o. Łukasz Kansy OCD – Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

W homilii zaznaczył, że tematem centralnym dzisiejszej Liturgii Słowa jest posłuszeństwo woli Bożej. Przypomniał, że Prawo Boże zapisane jest w naszych sercach oraz że idąc za tym Prawem kroczymy dobrą drogą. Potrzebujemy także prawa zewnętrznego, aby nie pobłądzić. „Dochodzimy do poznania woli Bożej poprzez to, co zostało przez Kościół, przez Zakon zapisane – jako nasza droga – ale jednocześnie staramy się poprzez naszą formację, aby to stało się nasze; i staramy się być otwarci na wszelkie działanie Ducha Świętego, który nami kieruje od wewnątrz.” – powiedział kaznodzieja.

Mówił także, na przykładzie dzisiejszej Ewangelii, że wypełnianie woli Bożej nie jest proste, że ono kosztuje. Także Jezus doznał lęku przed tym, że miał wypełnić wolę Bożą przez cierpienie i przez krzyż. „Lęk nie może być powodem, że wycofujemy się. Na przykładzie Jezusa widzimy, że to jest walka pomiędzy wolą człowieka, a wolą Boga. Nie możemy kurczowo trzymać się swojej woli.”

O. Łukasz zwrócił także uwagę, że „posłuszeństwa musimy się uczyć – bo normalnie człowiek wybiera to co łatwiejsze i przyjemniejsze.” Jezus także jako człowiek musiał się uczyć posłuszeństwa. „Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci.” Hbr 5,7

Na koniec przypomniał, że nasze posłuszeństwo zjednoczone z Chrystusem i podejmowane ze względu na Niego ma sens zbawczy, apostolski. Także w naszym życiu mogą spełnić się słowa z listu do Hebrajczyków: „A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają”.

Posted in Aktualności, Sosnowiec, Wrocław and tagged , , .