Wybrano nowy Zarząd Prowincji

W dniu 19 marca 2024 r. podczas sesji wyborczej, w skład nowego Zarządu Prowincji weszły następujące siostry:

Przełożona Prowincjalna – s. Lucjusza Faińska

Wikaria Prowincjalna – s. Tymoteusza Ćwierz

II Radna Prowincjalna – s. Błażeja Stefańska

III Radna Prowincjalna – s. Fidelis Miazga

IV Radna Prowincjalna – s. Makaria Wrona

Ekonomka Prowincjalna – s. Łukasza Kasprzyk

Posted in Aktualności, Sosnowiec, Wrocław and tagged , , , .