Sesja sprawozdawcza Kapituły Prowincjalnej

Podczas drugiego dnia Kapituły Prowincjalnej s. Klemensa Zając – dotychczasowa przełożona prowincjalna, złożyła sprawozdanie o stanie Prowincji. W sesji popołudniowej, o stanie ekonomicznym Prowincji poinformowała Kapitułę s. Felicjana Topolska – dotychczasowa ekonomka prowincjalna.

Kadencja Zarządu Prowincji trwa trzy lata. Ostatnia Kapituła odbyła się w roku 2021.

Posted in Aktualności, Sosnowiec, Wrocław and tagged , , .