Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień II

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Teksty rozważań przygotowała s. Fidelis Miazga CSCIJ

„(…) z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. (…) [Pan] mi
powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej
więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego
mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach,
w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.”
/2 Kor 12, 5. 9-10/


TAJEMNICA SŁABOŚCI… Jak trudna jest ona dla nas do przyjęcia. Chcemy być mocni,
silni, chcemy się rozwijać i doskonalić. Określenie „słaby/słabe” w dzisiejszym języku
naznaczone jest odcieniem pogardy. Słabość jest wstydliwa i rodzi poczucie zagrożenia.
Słabość się ukrywa, zasłania… Tymczasem w Bożej perspektywie to właśnie słabość staje się źródłem mocy – miejscem objawienia się Wszechmocy Boga.

Teresa do głębi przeniknęła tę tajemnicę – uczyniła ze słabości drogę i dzieli się
swoim odkryciem z wszystkimi, którym świętość wydaje się nieosiągalna.

„(…) zawsze pragnęłam być świętą. Niestety, kiedy porównywałam się ze świętymi,
to stwierdzałam nieustannie, że między nimi a mną istnieje ta sama różnica, co między górą, której szczyt ginie w niebiosach, a zabłąkanym ziarnkiem piasku, deptanym stopami
przechodniów. Nie zniechęcałam się jednak (…) Chciałam więc znaleźć windę, która
uniosłaby mnie aż do Jezusa, jestem bowiem zbyt mała, aby piąć się do góry po stromych
schodach doskonałości. (…) Windą, która mnie wzniesie aż do nieba, są Twoje ramiona,
Jezu!”

/Z Rękopisu C/

Duchu Święty! Duchu Mocy i Boża Potęgo! Ty, Który pochylasz się czule nad naszą
kruchością i słabością – przyjdź! Nie dozwól, aby zwodził nas duch tego świata, duch siły,
rywalizacji i przemocy. Nie dozwól nam ulec iluzji światowej potęgi. Niech wszystkie nasze
słabości staną się miejscem Twojego szczególnego przychodzenia i przygarniania bliźnich.
Święta słaba Tereso – Bóg uczynił Cię mocarzem ducha. Proś za nami Tego, który był
Twoją siłą, niech rozgości się w naszej słabości, aby zamieszkała w nas Jego Moc, a przez to objawiła się Jego Chwała. Amen.

Litania do Ducha Świętego
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.


Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary,
przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości
i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Posted in Aktualności and tagged , , , .