Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień IX

„(…) starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,

a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie,

lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał (…)

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”


/1 Kor 12, 31- 13, 3; 13, 13/

Teresa długo szukała zaspokojenia swych najgłębszych pragnień i dopiero odkrycie,
że miłość jest istotą wszystkich powołań i że jest największa przyniosło jej ukojenie.


„(…) zrozumiałam, że Kościół ma Serce i że to Serce płonie Miłością. Zrozumiałam,
że tylko Miłość wprawia w ruch członki Kościoła, że gdyby Miłość wygasła, to Apostołowie
nie głosiliby już więcej Ewangelii, Męczennicy odmawialiby przelania krwi… Zrozumiałam,
że Miłość zawiera wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim, że ogarnia wszystkie
czasy i wszystkie miejsca… Słowem, że jest wieczna… Wówczas w porywie szalonej radości
zawołałam: Jezu, moja Miłości… znalazłam wreszcie powołanie, powołanie moje to
Miłość!… Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele, i to Ty, mój Boże, mi je dałeś… W Sercu
Kościoła, mej Matki, będę Miłością… W ten sposób będę wszystkim… W ten sposób moje
marzenie się spełni!!!”

/Z rękopisu B/

Duchu Święty! Miłości Boża rozlana w sercach naszych! Ty, Który śpiewasz w nas
nieustannie swoją pieśń Miłości i wstawiasz się za nami w błaganiach, których nie można
wyrazić słowami – przyjdź! Nie dozwól, aby zwodził nas duch tego świata, duch obojętności, odrzucenia i nienawiści. Nie dopuść, aby nasze serca skarłowaciały w sterylnym zajmowaniu się tylko sobą. Niech życie nasze rodzi obfite owoce, niech będzie naszym udziałem dar ojcostwa i macierzyństwa duchowego dla Chwały Twojej i całego Kościoła.

Święta Tereso – mistrzyni miłości! Ty jesteś prawdziwie Matką dusz. Proś za nami, abyśmy byli zdolni przyjąć Bożą Miłość i całymi sobą jej odpowiedzieć. Amen!

Litania do Ducha Świętego
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.


Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary,
przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości
i chroń od wszelkiego złego. Amen.

ZAKOŃCZENIE


DUCH ŚWIĘTY – WIATR, OGIEŃ, RWĄCY STRUMIEŃ… Nieuchwytny, Nieogarniony,
Nieujarzmiony… WOLNY. Czy jesteśmy gotowi wydać się Jemu całkowicie? Czy jesteśmy
gotowi na jego wersję wydarzeń, na wycofanie swojej „mądrości”, aby zaufać Jego
prowadzeniu, (a jakże często Jego ścieżki wydają się WPROST PROPORCJONALNIE
ODWROTNE do naszych)? Czy jesteśmy gotowi na nieustanną konfrontację z duchem tego
świata według pouczenia św. Jana:

„Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.”

/1 J 4, 1/


Duchu Święty! PRZYJDŹ! Niezależnie od tego czy jesteśmy gotowi, czy nie? Gdybyś nie
zstąpił, Apostołowie nigdy nie wyszliby z Wieczernika… PRZYBĄDŹ! Powtórz w nas Cud
Zielonych Świątek! Spraw, abyśmy wyszli z więzienia naszych lęków i izolacji. Uczyń nas
prawdziwie Dziećmi Ojca – pięknymi, wolnymi, radosnymi. Uczyń nas pokornymi świadkami Zmartwychwstałego. PRZYJDŹ I ZAMIESZKAJ W NAS NA ZAWSZE!


Święta Tereso, Ty obiecałaś spuszczać na ziemię deszcz róż – łask Jezusowych.
Wyproś Kościołowi Świętemu łaskę Nowej Pięćdziesiątnicy. Niech powiększa się zastęp
małych dusz, w których Bóg z całą swobodą może dokonywać wszystkich swych dzieł i
doznawać chwały. Amen.

Posted in Aktualności and tagged , , , .