Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień VIII

„Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie,
że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A
Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to,
co się Jemu podoba».”

/J 8, 28-29/


„Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.”

/J 15, 14-15/

Teresa była skoncentrowana całkowicie na Bogu. Od wczesnego dzieciństwa uczyła
się niczego Mu nie odmawiać. Jego wola, Jego pragnienia stały się całym jej życiem.
„(…) nie pragnę już cierpienia ani śmierci, choć kocham jedno i drugie. Pociąga mnie
tylko miłość (…) wiedzie mnie tylko ufność, nie potrzeba mi innej busoli!… Nie potrafię już
prosić gorliwie o cokolwiek, z wyjątkiem doskonałego spełnienia się we mnie woli
Dobrego Boga.”

/Z Rękopisu A/

„WSZYSTKO jest dobre, gdy szuka się jedynie woli Jezusa.”

/Z rękopisu C/

Duchu Święty! Duchu Wolności i przybrania za synów! To dzięki Tobie możemy wołać
do Boga „Abba, Ojcze” i usłyszeć Jezusowe zaproszenie do przyjaźni – przyjdź! Nie dozwól,
aby zwodził nas duch tego świata, duch izolacji, samowystarczalności, samorealizacji
i samowoli. Nie dozwól nam zamknąć naszego życia w ciasnym horyzoncie czubka własnego nosa. Rozszerzaj nasze serca Twoim Boskim tchnieniem, niech przelewa się w nas i przez nas na innych pokój i radość wolnych Dzieci Boga, szczęśliwych, że mogą uczestniczyć w Jego cudownych dziełach.


Święta Tereso cała wydana woli Boga! Ty byłaś zawsze szczęśliwa pełniąc wolę
Umiłowanego, uproś nam łaskę odczytywania w wydarzeniach naszego życia Bożych
zaproszeń i podejmowania ich wielkodusznie. Amen.

Litania do Ducha Świętego
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.


Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary,
przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości
i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Posted in Aktualności and tagged , , , .