Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień VI

„Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem
Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci
z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.”

/2 Kor 6, 1-2/


„Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich
dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.”

/Rz 8, 28/

Teresa zasmakowała w szarej codzienności i zwyczajności. Czyniła najprostsze
i najzwyklejsze rzeczy z niezwykłą miłością, przeżywając każdą chwilę jako okazję do
miłości.


„Jakaż to łaska, gdy rano nie czujemy ani cienia odwagi, żadnej siły do
praktykowania cnoty… O, wtedy właśnie chwila odpowiednia (…) czerpiemy pełną ręką ze
skarbnicy diamentów. Jakiż plon przy końcu dnia!… To prawda, że niekiedy gardzimy
chwilowo tą bezcenną sposobnością gromadzenia skarbów, to moment trudny, miałoby się ochotę wszystko rzucić, ale jeden akt miłości, nawet nie odczutej, naprawia wszystko, a
nawet więcej czyni; Jezus uśmiecha się, pomaga nam, chociaż my nic o tym nie wiemy (…)”


/List Teresy do Celiny, rok 1888/

„Życie, jesteś chwilą, życie tyś mym snem
Życie tyś dniem krótkim, przemijasz jak cień.
Boże tu na ziemi, aby kochać Cię,
Mam ten jeden dzień.”

/Fragment poezji „Życie jesteś chwilą”/

Duchu Święty! Przedziwna i Tajemnicza Obecności! Ty, Który działasz w duszach
świętych bez hałasu i w wielkiej prostocie – przyjdź! Nie dozwól, aby zwodził nas duch tego świata, duch sensacji, megalomanii i niezwykłości. Niech nie błądzimy z dala od siebie
samych, naszej historii Zbawienia i Twojej łaski. Otwórz nasze serca na Tajemnicę Bożej
Obecności w każdej chwili, w TU I TERAZ naszego istnienia.


Święta zwyczajna Tereso! Dla Ciebie każda chwila skrywała Umiłowanego. Proś
za nami, abyśmy nie marnowali żadnego momentu naszego życia, ale uczynili z niego pieśń uwielbienia Boga. Amen.

Litania do Ducha Świętego
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.


Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary,
przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości
i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Posted in Aktualności and tagged , , .