Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego – dzień VII

„W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym
głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!
Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to
o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.”

/J 7, 37-39/


„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.”


/Łk 12,49/

Teresa często mówiła o swoich pragnieniach. W jej odczuciu były one nieskończone
i po ludzku – niemożliwe do realizacji. Jednak wierzyła ona mocno, że to sam Bóg jest ich
autorem, a skoro tak, to znajdzie sposób ich wypełnienia.
„Być twą oblubienicą, Jezu, być karmelitanką, być – poprzez moje zjednoczenie z
Tobą – matką dusz, to powinno mi wystarczyć… lecz tak nie jest… (…) Czuję w sobie
powołanie Kapłana (…) Chciałabym oświecać dusze jak prorocy, jak doktorzy (…)
Męczeństwo, oto marzenie mojej młodości (…) Mój Jezu! Co odpowiesz na te
szaleństwa?… Czy jest dusza mniejsza, bardziej bezsilna od mojej? A przecież to właśnie z
powodu mojej słabości spodobało Ci się, Panie, spełnić kiedyś moje małe dziecięce
pragnienia, a dzisiaj chcesz spełnić i nowe, które większe są od wszechświata…”

/Z Rękopisu B/


„Proszę Jezusa, by mnie wciągnął w płomienie swojej miłości, zjednoczył mnie ze
Sobą tak ściśle, że On sam będzie żyć i działać we mnie. Czuję, że im bardziej ów ogień
będzie mnie ogarniał, tym goręcej będę prosić <<Przyciągnij mnie>>, tym bardziej również
dusze, które zbliżą się do mnie (…) pobiegną ku woni Umiłowanego.”

/Z Rękopisu C/

Duchu Święty! Boski Płomieniu i Ogniu pochłaniający! Ty, Który rozświetlasz nasz
mrok i rozgrzewasz wystygłe serca – przyjdź! Nie dozwól, aby zwodził nas duch tego świata, duch nudy, znużenia i sceptycyzmu. Niech nasze serca nie umierają w zimnym uścisku egoizmu i nie czekania już na nic. Niech Twój Boski żar złożony w nas w chwili naszego Chrztu rozbłyśnie nowym płomieniem ku Twojej chwale oraz naszej i bliźnich radości.

Święta Tereso szalona w swoich pragnieniach! Ty byłaś przekonana, że Twoja misja
naprawdę rozpocznie się dopiero po śmierci. Pociągnij nas za sobą do Jezusa. Amen.

Litania do Ducha Świętego
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.


Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary,
przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości
i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Posted in Aktualności and tagged , , , .