97 lat Karmelu Dzieciątka Jezus

31 grudnia 2018 r. świętowałyśmy 97. rocznicę założenia Zgromadzenia. Główne uroczystości odbywały się w Domu Macierzystym w Sosnowcu ? kolebce Zgromadzenia. Eucharystii dziękczynnej o godz. 11.00 przewodniczył ks. bp Grzegorz Kaszak.

Z dniem 1 stycznia rozpoczęłyśmy także trzyletnie duchowe przygotowanie do obchodów Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia. Rok 2019 przeżywany będzie w duchu pokuty i ekspiacji oraz przeproszenia, przebaczenia i pojednania, aby odnawiać życie osobiste i wspólnotowe wg. złożonych Panu Bogu ślubów.

Nawiązując do zbliżającego się jubileuszu ks. biskup przypomniał:

?Pismo święte w sposób jasny i wyrazisty, a jednocześnie bardzo prosty mówi tak: ?Bądźcie wdzięczni?. Czyli trzeba dziękować, okazać wdzięczność za dobroć, którą otrzymaliśmy. I tym sposobem jest okazywanie, odpłacanie się dobrem. Jubileusz to także okazja do tego, aby spojrzeć w przyszłość, poczynić pewne plany, prosić Boga Wszechmogącego, aby to dzieło, które jest rozpoczęte zostało wykonane?.

W homilii, podkreślił także rolę przyjaciół, którzy towarzyszą w drodze i pomagają stawać w prawdzie, pomagają nam ku nawróceniu.

?Przyjaciel to osoba, która pragnie dobra. Przyjaciel to osoba, z którą nas łączą szczególne relacje. Mamy bardzo często w przypadku przyjaciół wspólne cele, podzielamy poglądy. To jest osoba, która nie tylko, kiedy trzeba to poprawi, ale i może czasami nami wstrząśnie. I taki przyjaciel jest nam wszystkim bardzo potrzebny ze względu na naturalną tendencję samousprawiedliwiania się i stawiania w lepszym świetle. I tak trzeba też, aby było w zgromadzeniu. Każdy z nas zresztą nie tylko siostra zakonna potrzebuje takiej osoby, która niejako stoi z boku, która obserwuje, ale obserwuje dla dobra?.

Za 97 lat Karmelu Dzieciątka Jezus niech będzie Bóg uwielbiony!

Posted in Aktualności, Sosnowiec.