Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Karmelu (Sosnowiec)

O małej drodze do świętości i dziecięctwie duchowym według świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, mówił w dniu jej święta 1 października 2019 r. w sosnowieckim karmelu ks. Mariusz Karaś Kanclerz Kurii Diecezjalnej Diecezji Sosnowieckiej.

 W homilii zaznaczył, że być świętym wg. Tereski to nie zdobywanie się na jakieś spektakularne czyny, jakieś wielkie dzieła, ale to bycie człowiekiem miłości pośród naszej zwykłej szarej codzienności:

?Nam się najczęściej kojarzy, ze człowiek święty to ten, który dokonał jakiegoś wielkiego dzieła, nawrócił ogromne rzesze ludzi, doświadczył męczeńskiej śmierci ? tacy święci też są, ale każdemu z nas o wiele bliższy jest ten model świętości, który proponuje nam św. Teresa od Dzieciątka Jezus. To ta prostota, to ta ufność, to całkowite zawierzenie Panu Bogu, to zdanie się na Niego, to trzymanie się Go za rękę w każdej chwili naszego życia, to bycie z Nim.?

Zachęcił do tego, by wyruszyć w ?małą drogę? ufając Bogu jak dziecko i u Boga szukać wsparcia w różnych przeciwnościach, bo On jest i chce być blisko naszej codzienności, by nam pomagać:

 ?Bardzo często, kiedy mamy jakieś problemy, jakieś trudności próbujemy najpierw polegać na własnych zdolnościach na własnych siłach, na własnych możliwościach, potem szukamy pomocy u innych. Często się okazuje, że w tej litanii różnych źródeł, adresów, pod którymi szukamy pomocy Pan Bóg jest gdzieś na samym końcu (?) brakuje nam takiego całkowitego, totalnego zawierzenia Bogu?.

Uroczystość uświetniły śpiewy scholi sióstr karmelitanek, wśród których były pieśni ułożone do słów świętej Teresy.  Po Mszy świętej odbyło się pobłogosławienie róż, na znak łask, jakie św. Teresa od Dzieciątka Jezus obiecała zsyłać z nieba. Każdy z uczestników otrzymał od sióstr różę.

Posted in Aktualności, Sosnowiec.